Skip to content

Produkty

Elektrická požiarna signalizácia PROTEC – Veľká Británia
Jednotka na Britskom trhu, výrobca EPS, hasiacich systémov a systémov pre dorozumievanie a hlásenie vo väzniciach. Systém je vyrobený a certifikovaný podľa európskej normy EN54, v SR má certifikát TZÚS. Protec ďalej vyrába unikátne detekčné nasávacie systémy, schválené napríklad do jadrových elektrární v USA, ktoré boli vyhodnotené ako jedno z najlepších riešení detekcie v rozvádzačoch týchto elektrární.

Hlasová signalizácia požiaru EN54 ASL – Veľká Británia
Široká škála modulárnych systémov ASL, vhodných najmä pre stredné a veľké inštalácie. ASL je vo Veľkej Británii použité v londýnskom metre a na železnici. V Nórsku je ním riešené ozvučenie železnice. Vzhľadom na veľkú účinnosť zosilňovačov (až 99 %) je celé zariadenie výkonovo veľmi úsporné. V Českej republike sú týmto systémom osadené továrne Škoda Auto.

Hlasová signalizácia požiaru a komerčné ozvučenie RCF – Taliansko
Spoločnosť RCF je známa najmä vďaka svojim reproduktorom, a to ako hudobným (koncerty, kiná), tak komerčným a bezpečnostným (bary, predajne). Reproduktory EN54-24 majú vysokú účinnosť, čím ideálne dopĺňajú naše evakuačné rozhlasové systémy.

Hlasová signalizácia požiaru – AMBIENT System – Poľsko
Certifikovaný núdzový zvukový systém (EN54) vhodný najmä pre menšie a stredné inštalácie. Systémy sú dodávané ako all-in-one, bez nutnosti inštalácie do racku. Tým je veľmi zjednodušená montáž celého systému.

Lineárne teplotné detektory Protectowire – USA
Spoločnosť Protectowire vymyslela lineárnu teplotnú detekciu už v roku 1947. Odvtedy zariadenie neustále zdokonaľuje a vlastní niekoľko patentov. V dnešnej dobe ponúka širokú škálu detekčných teplôt, typov izolácie káblov (do rôznych prostredí) aj unikátny lineárny teplotný detektor rozlišujúci skrat od poplachu na dvoch drôtoch (systém CTI).

C-TEC Elektrická požiarna signalizácia a Indukčné slučky pre nedoslýchavých – Veľká Británia
Certifikovaný systém požiarnej signalizácie (EN54, TZÚS) má oproti konkurencii výhodu vyššieho napätia na hlásičovej linke, a to až 44V. Tým dosahuje maximálnu dĺžku linky a veľký počet jednotiek na linke (200), čím výrazne prevyšuje kapacitu väčšiny konkurenčných systémov.

Systémy pre nedoslýchavých zaisťujú prenos zvuku priamo do naslúchadla užívateľa, nie iba zosilnenie zvukov v okolí užívateľa. To zaisťuje presné a čisté počúvanie okrem iného v prednáškových miestnostiach, konferenčných sálach, kostoloch, na prepážkach, pokladniach alebo pokojne len v obývacej izbe. Spoločnosť C-TEC ponúka širokú škálu riešení pre každý priestor, ktorý chcete indukčnou slučkou pokryť, od malých predelových systémov až po veľké priestory nad tisíc metrov štvorcových.

Núdzové osvetlenie ASM – Maďarsko
Unikátne riešenie adresovateľných systémov núdzového osvetlenia, a to ako svietidiel s integrovaným akumulátorom, tak aj systémov CBS na 230V alebo 24V. Unikátnosť spočíva v zapojení svietidiel iba dvoma vodičmi, po ktorých sú svietidlá napájané a zároveň po nich prebieha komunikácia.